preloader image

Studio eSkwadrat

architektura 

 wnętrza 

 budownictwo 

 nadzory 

 edukacja

Projektujemy w dużej i małej skali, wnętrza i obiekty kubaturowe. Obsługujemy firmy i inwestorów prywatnych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji przemysłowych. Prowadzimy warsztaty architektoniczno przestrzenne dla dzieci i młodzieży. Oferujemy wsparcie techniczne przy projektowaniu mobilnych ścian działowych.

Usługi

Poniżej przedstawiamy podstawowe działania i opracowania projektowe, które najczęściej wykonujemy.

Jak pracujemy

Doradztwo inwestycyjne

Przedstawia zbiorczo ścieżkę postępowania formalnego i określa wymagane dokumenty i opracowania niezbędne do rozpoczęcia etapu projektowania i budowy. Czyli mówiąc krótko określamy, czy dany teren, który bądź posiada inwestor, bądź zamierza nabyć, ma potencjał inwestycyjny, co można wybudować i na jakich zasadach, jakie dokumenty należy zgromadzić i jakie opracowania zlecić przed rozpoczęciem prac projektowych u architekta. Na ogół w formie spotkania z klientem w terenie bądź w biurze.

Koncepcja programowo-przestrzenna

Zawiera schematy, analizy i warstwę tekstową, a także w razie potrzeb wstępne wizualizacje określające lokalizację i gabaryty zabudowy w odniesieniu do planowanej lokalizacji. Nie przesądza o rozwiązaniach technicznych, materiałowych czy rozplanowaniu wnętrza. Określa możliwe warianty zabudowy, powierzchnie zabudowy, dojazdy, analizę nasłonecznienia, analizę wskaźników z dokumentów planistycznych, chłonność terenu.

Pełno branżowa koncepcja architektoniczna

Opracowanie określające podstawę sporządzenia projektu technicznego przedstawiające w sposób graficzny (rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje) i tekstowy charakter obiektu, jego parametry techniczne czy materiałowe, powierzchniowe. Może zawierać wstępne określenie kosztów realizacji.

Projekt budowlany

Kompletna, wielobranżowa dokumentacja techniczna umożliwiająca uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę, sporządzona zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, przez uprawnionych projektantów, w zgodzie z przepisami techniczno-budowlanymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projekt Budowlany składa się z trzech części: Projekt Zagospodarowania Terenu - PZT, Projekt Architektoniczno Budowlany - PAB oraz Projekt Techniczny- PT, z czego dwie (PZT+PAB) składa się do odpowiedniego urzędu.

Projekt wnętrz

Kompleksowy projekt wykończenia wnętrz, z określeniem kolorystyki, zastosowanych materiałów, układu mebli indywidualnych bądź dobieranych z oferty dostępnych czy wskazanych producentów, wraz z rysunkami wykonawczymi (rozwinięcia ścian z okładzinami, podłóg z układem posadzek, sufitów z doborem oświetlenia, itp.). Wykonujemy projekty wnętrz komercyjnych, biurowych, usługowych i prywatnych.

Ściany mobilne Abopart Polska

Sporządzamy projekty techniczne mobilnych ścian firmy Abopart Polska. Przebieg i system montażu powinien być dobierany już na etapie projektu co zmniejsza koszty i komplikacje na budowie.

Edukacja architektoniczna

Organizujemy i prowadzimy warsztaty architektoniczne dla dzieci od 10 r.ż. Jako seria zajęć na podstawie autorskiego scenariusza, lub jako pojedyncze zajęcia uatrakcyjniające ofertę podczas festiwali, targów czy innych wydarzeń kulturalnych.

Nadzory inwestorskie

Oferujemy usługę zastępstwa inwestorskiego na budowie dla większych inwestycji.

Realizacje

Wybrane projekty

Projekty kubaturowe

Wieża technologiczna z kotłownią

Wnętrza

Małe mieszkanie 47m2

Projekty kubaturowe

Dom jednorodzinny

Wnętrza

Mieszkanie 78m2

Projekty kubaturowe

Wiata przemysłowa

Wnętrza

Metamorfoza przedpokoju

Wnętrza

Mieszkanie

Ściany mobilne

Ściana mobilna Katowice

Projekty kubaturowe

Dom jednorodzinny z garażem

Wnętrza

Wnętrze domu parterowego

Edukacja

Warsztaty Architektoniczne 4 Design Days

Edukacja

Warsztaty architektoniczne Elewacja

Edukacja

Warsztaty Architektoniczne Panorama

Edukacja

Warsztaty dla NIAU w NOSPR

Edukacja

Warsztaty dla LO w NOSPR

Wnętrza

Przebudowa parteru domu

Ściany mobilne

Mobilna ściana akustyczna

Ściany mobilne

Mobilna ściana akustyczna

Edukacja

Warsztaty Architektoniczne Miasto Przyszłości

Ściany mobilne

Mobilna ściana akustyczna

Wnętrza

Mieszkanie w starej kamienicy

Edukacja

Warsztaty w szkole podstawowej

Wnętrza

Mieszkanie w nowym budownictwie

Edukacja

Wystawa podsumowująca ArchiDzieci

Projekty kubaturowe

Stacja obsługi pojazdów i biuro