preloader image

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w branży projektowej.

  • Projektowanie architektoniczne

Indywidualne projekty budowlane obiektów mieszkalnych | domy jednorodzinne  | osiedla jednorodzinne | obiekty usługowe

  • Budownictwo przemysłowe

Hale | wiaty | kotłownie | zbiorniki | nadzory

  • Doradztwo inwestycyjne

Koncepcje | analizy chłonności | analizy dokumentów planistycznych | weryfikacja dokumentacji

  • Wnętrza

Prywatne | komercyjne

  • Edukacja Architektoniczna

Warsztaty architektoniczne dla dzieci 10+ dla szkół, domów kultury, grup ED

  • Projekty mobilnych ścian akustycznych

Dokumentacje techniczne ścian mobilnych akustycznych firmy Abopart Polska (autoryzowany konsultant)Poznajmy się

Tworzymy zgrany zespół w pracy i w życiu.

Piotr Sułkowski

Piotr Sułkowski

mgr inż. budownictwa

Właściciel Studio eSkwadrat. 

Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Członek PIIB. 

Wykształcenie:

  • jednolite studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1997-2002r.). 
  • dwuletnie studia Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w 2012r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przy dużych projektach technicznych w firmie Hydrobudowa Śląsk S.A. , gdzie pracował najpierw jako inżynier budowy, kierownik robót oraz od 2006 r. jako kierownik budowy. Od 2007r. zatrudniony w firmie Energopol Południe S.A. jako z-ca dyrektora produkcji i logistyki, a od 2008 jako dyrektor ds. przygotowania produkcji. Od 2010r. pełnił funkcję v-ce prezesa zarządu/dyrektora technicznego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2019 r związany z firmą MikoTech zajmującą się budownictwem przemysłowym.

Ewa Szymańska-Sułkowska

Ewa Szymańska-Sułkowska

mgr inż. architekt

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP.
Czynny architekt IARP.

Wykształcenie:

  • jednolite studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1997-2002r.). 
  • studia podyplomowe na kierunku Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej. 


Działalność zawodowa:

Pracę zawodową zaczynała w 2002 r. w biurze Małeccy Biuro Projektowe, następnie w pracowni P.A.Nova w Gliwicach uczestniczyła przy powstawaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także większych obiektów kubaturowych, handlowych i biurowych. W międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej WYG International (od 2008r.) pełniła funkcje kolejno: koordynatora, kierownika projektów, a następnie zastępcy dyrektora oddziału katowickiego. Współprowadzi Studio eSkwadrat.

Zróbmy razem coś niepowtarzalnego.

Masz projekt do omówienia?

Bądźmy w kontakcie